Δείτε μια σειρά από συχνές ερωτήσεις και τις σχετικές απαντήσεις που αφορούν τη λειτουργία και τις διαδικασίες που ακολουθεί το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.:

 

Πού θα αποστέλλονται τα δικαιολογητικά, με ποιον τρόπο αποστολής και ποια είναι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών;

Δικαιολογητικά συμμετοχής στα Χειμερινά και Θερινά προγράμματα του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού υποβάλλουν οι ελεύθεροι σπουδαστές (με δίδακτρα) και οι Erasmus φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα δικαιολογητικά (αίτηση, αντίγραφο διαβατηρίου, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, συστατική επιστολή και βεβαίωση σπουδών για Erasmus φοιτητές) κατατίθενται είτε στα γραφεία της Γραμματείας του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού είτε αποστέλλονται με Fax στην υπηρεσία ή σκαναρισμένα μέσω email. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συνήθως είναι το δεκαπενθήμερο πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

top

 


 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του Χειμερινού ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. προγράμματος και του Θερινού ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. προγράμματος κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος δίνεται στην έναρξη του προγράμματος στους σπουδαστές. Τα δίδακτρα του Χειμερινού ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. δίνονται μέχρι δύο ισόποσες δόσεις πριν από τη λήξη του προγράμματος (Νοέμβριος, Μάρτιος). Τα δίδακτρα του Θερινού ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. κατατίθενται την πρώτη εβδομάδα έναρξης του προγράμματος. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής φοίτησης του σπουδαστή.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

top

 


 

Yποτροφίες σπουδαστών

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού δεν παρέχει αυτό το διάστημα υποτροφίες σε σπουδαστές για δωρεάν φοίτηση στα προγράμματά του.

top

 


 

Διαμονή σπουδαστών

Διαμονή σπουδαστών προβλέπεται μόνο για το μηνιαίο πρόγραμμα «Θερινό ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.», με το αντίστοιχο κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

top

 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff