Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι οι σπουδαστές του πέτυχαν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Μαΐου 2017 σε ποσοστό 86,36%, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των Εξετάσεων. Συγκεκριμένα:
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.: 86,36%
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 42,86%

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greek-language.gr/certification/results/index.html) έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας Μαΐου 2017.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εξέτασής τους χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία:
α) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου: 30004
β) κωδικό αριθμό υποψήφιου/-ας
γ) επίθετο υποψήφιου/-ας
Τα πιστοποιητικά ελληνομάθειας για τους επιτυχόντες θα αποσταλούν στα εξεταστικά κέντρα ταχυδρομικά κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου 2017.

Επανεξέταση εξεταστικών τετραδίων: Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε υποψήφιος/-ια έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει γραπτώς από το ΚΕΓ την επανεξέταση των εξεταστικών τετραδίων του/της. Αιτήσεις επανεξέτασης θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellinomatheia@komvos.edu.gr ή στο φαξ 2313 331 502 έως τις 25 Αυγούστου 2017. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη πρέπει να καταβάλει το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του/της δοθεί από το ΚΕΓ.

 

 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff