Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ολοκλήρωσαν με επιτυχία την Eβδομάδα Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με θέμα: «Νέες ευκαιρίες και προκλήσεις στη διδασκαλία ξένων γλωσσών». Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα από τις 26 έως και τις 30 Ιουνίου 2017.

Την Εβδομάδα Επιμόρφωσης παρακολούθησαν συνολικά δεκαεπτά (17) Πανεπιστημιακοί Καθηγητές Γλωσσών, μέλη Δ.Ε.Π. και μέλη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν καθηγητές από τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Aalto University (Φιλανδία), Brunel University London (Ηνωμένο Βασίλειο), COMUE Lille Nord de France (Γαλλία), University of Akureyri (Ισλανδία), Università di Firenze (Ιταλία), Universitat Internacional de Catalunya (Ισπανία), University of Pécs (Ουγγαρία), University of Siena (Ιταλία), University of Urbino Carlo Bo (Ιταλία), Wrocław University of Technology and Science (Πολωνία) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα).

Η εβδομάδα επιμόρφωσης συμπεριλάμβανε διαλέξεις για τη διδασκαλία της ελληνικής και της αγγλικής ως ξένες καθώς και τη διδασκαλία γλωσσών για ειδικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς, για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την εφαρμογή εργαλείων Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, για την εξ αποστάσεως εκμάθηση γλωσσών καθώς επίσης και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών στη λειτουργία τους. Η οργάνωση σε ομάδες εργασίας έδωσε τη δυνατότητα συζήτησης των επιμέρους θεμάτων σε βάθος ανά αντικείμενο διδασκαλίας, καθώς επίσης και τον απαραίτητο χρόνο για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προβληματισμών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα Ιδρύματα προέλευσής τους και να αναπτυχθούν δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων.

Την Εβδομάδα Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού χαιρέτησαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής. κ. Γεώργιος Καψάλης, ο Αναπληρωτής Πρύτανης, Καθηγητής κ. Ανδρέας Φωτόπουλος, και ο Αντιδήμαρχος Λευκάδος για θέματα Παιδείας, κ. Φίλιππος Κούρτης.

Η εβδομάδα επιμόρφωσης ανέδειξε τις δραστηριότητες του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο εξωτερικό και έχουν ήδη δρομολογηθεί διαδικασίες για στενότερη συνεργασία.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές εκδρομές σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Πρέβεζας και της Λευκάδας καθώς επίσης και ξενάγηση στην πόλη της Λευκάδας.

Υπεύθυνες για την εβδομάδα επιμόρφωσης ήταν η κ. Αλεξάνδρα Γαλάνη, μέλος Ε.Ε.Π. για τη διδασκαλία ελληνικής ως ξένης γλώσσας, και η κ. Θεοδώρα Τσελίγκα, μέλος Ε.Ε.Π. αγγλικής γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://hellenic-center.uoi.gr) και στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών (http://flc.unit.uoi.gr/).

Lefkas2017.jpg

 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff