Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.

Ανακοινώσεις

Κτίριο- ΚΕΔΕΓΠΟ

Προγράμματα του Κέντρου Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο αρχείο τα Προγράμματα του Κέντρου Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

Χειμερινό πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας

Το Κέντρο Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) ενημερώνει για τη διεξαγωγή του Χειμερινού Προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας  από 17 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Μαΐου 2023. Τα μαθήματα θα διεξάγονται από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη πρωινές ώρες και προβλέπεται η συμμετοχή των σπουδαστών σε δραστηριότητες που θα τους φέρουν σε επαφή με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.

Εγγραφές μέχρι 1.10.2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://forms.gle/ZZZJDweLdFEswtHD8

Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
Χειμερινό πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας

Winter Greek Language Learning Program

ιστορικό

Το κέντρο

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για περισσότερες από δύο δεκαετίες αναπτύσσει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις με κύριο άξονα την αγάπη της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, τη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική επαφή και αλληλεπίδραση νέων ανθρώπων από όλο τον κόσμο με όραμα την ειρήνη και την φιλία μεταξύ των λαών.

Σήμερα το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. αποτελεί ένα καταξιωμένο κέντρο που δραστηριοποιείται προς τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης με κριτήρια την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού – φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές- και τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας στις σπουδές και τη διεθνή συνεργασία. Την προσπάθειά μας αυτή για μια διεθνούς κύρους και διαρκώς αναβαθμιζόμενη γλωσσική εκπαίδευση και κατάρτιση με επίκεντρο την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό εμπνέει το όραμά μας για τη διάδοση της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας και την προβολή των διαχρονικών αξιών του ελληνικού πολιτισμού.

Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. ιδρύθηκε επί Πρυτανείας Δημητρίου Γλάρου, με την υπ’αριθμόν 755/9.02.1995 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διέπεται από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Αίθουσα διδασκαλίας - ΚΕΔΕΓΠΟ
Απονομή πτυχίων- ΚΕΔΕΓΠΟ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σε ποιους απευθύνεται

Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. διοργανώνει προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού που απευθύνονται σε:

φοιτητές ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. Erasmus)

αλλοδαπούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Ι.

αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Π.Ι.

φοιτητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού, τα οποία έχουν συνάψει Πρωτόκολλα ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Π.Ι.

αλλοδαπούς υποτρόφους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) του Π.Ι.

φοιτητές Ανώτατων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων του εξωτερικού με έδρα στις Ελληνικές Σπουδές.

αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα για τους οποίους η Πιστοποίηση Ελληνομάθειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

άτομα ενήλικα ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, που αγαπούν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.