Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) ενημερώνει ότι η λίστα κατάταξης των σαράντα (40) ωρομίσθιων διδασκόντων της ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα προγράμματα του Κέντρου σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, έχει αναρτηθεί στη Γραμματεία του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ..

 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff