Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προωθώντας τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, προσφέρει ένα καινοτόμο πρόγραμμα διδασκαλίας και επιμόρφωσης στον τομέα της ελληνικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο (pdf icon1)

 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff